Lista e lajmërimeve për fluturime:
# Data e fluturimit Mjetet e fluturimit / numri Pika e nisjes Radiusi Pika e aterrimit Opsionet